Kattinge Bylaug

...fordi fællesskab er sjovere!

Bestyrelsen i Kattinge Bylaug afholder ca. 4-6 bestyrelsesmøder om året hvor bla. årets arrangementer detailplanlægges og hvor verserende sager behandles. 

I september afholdes foreningens årlige gereralforsamling, hvor alle medlemmer er velkomne. Indkaldelse og dagsorden udsendes via mail/FB/opslag senest 14 dage inden mødet. Emner til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling. 

Dato for generalforsamlingen fastlægges ved 1. konstituerende bestyrelsesmøde.

Referater fra Generalforsamling:

-  Generalforsamling 2017 

-  Generalforsamling 2016

-  Generalforsamling 2015

-  Generalforsamling 2014 

 Generalforsamling 2013

-  Generalforsamling 2012

-  Generalforsamling 2011