Kattinge Bylaug

...fordi fællesskab er sjovere!

Der har været et ønske fra flere af børnefamilierne i landsbyen om at opføre en lav fiskebro ved Gadekæret, så børnene bedre kan komme til at bruge gadekærets kvaliteter. Derudover vil vi gerne have et skab til fælles legeudstyr på Grønningen. Jesper Tornberg har på vegne af Kattinge Bylaug skrevet en ansøgning til Friluftsrådet og Lejre Kommunes pulje til udvikling af nærområder. Vi blev valgt ud blandt mange ansøgere og har derfor netop modtaget følgende tilsagn:

 

Friluftsrådet 15.000 kr.

Lejre Kommune: 17.500 kr. (Pulje til udvikling af nærområder)  

I alt 32.500 kr.

 

Tilskud er givet til at opføre en fiske og oplevelsesbro ud i gadekæret, samt at bygge et udendørs skab til fælles legetøj til brug på grønningen. Pengene vil dække indkøb af materialer, arbejdsløn(håndværkere/entreprenør) - men forudsætter også inddragelse af frivillig lokal arbejdskraft af os fra Kattinge. 

 

Uddrag fra ansøgningerne:

 

Ved at opføre en fiskebro kan børnene komme ud at sidde og dyppe hænder og tæer i vandet, stikke pinde ned og måle vanddybden, fiske ubesværet med net, etc. Børnene vil også se byen på en ny måde, når de er ude på broen i gadekæret og kigger sig omkring.

Man vil på den måde sikre større værdi af gadekæret som rekreativt område. Projektet vil være åbent for alle og et aktiv for hele lokalområdet.

Det er Kattinge Bylaugs ønske, at flere børn vil bruge udelivet ved Gadekæret og opleve den begejstring og eventyr, der er ved at få en salamander op i vandspanden eller undersøge en igle eller en spændende ”skal” med et dyr i.  

 

Kattinge Bylaug vil gerne indsamle og købe diverse legeudstyr og bolde til fælles brug på grønningen, fx rundbold, håndbold, fodbold, kongespil, stangtennis og petanque. Vi har tidligere lagt bolde frem til fælles brug, men de forsvinder desværre da det er en ret offentlig plads, ligesom vejr og vind slider på udstyret. Derfor vil vi gerne bygge et vandtæt skab til udstyret, som vi vil placere bag et træs grene yderst langs grønningen og en hæk, så det ikke fremstår særlig synligt. Skabet vil være åbent for alle, men med skilt på at tingene tilhører Kattinge Landsby og at tingene skal lægges tilbage efter brug. Skabet males sort, så det ikke virker særlig synlig med mindre man ved det er der.

 

Opstartsmøde for arbejdsgruppen 

Vi har tænkt os at sammensætte en arbejdsgruppe omkring design og planlægning af udførelse af både bro og skab, hvor alle der er interesseret kan deltage.

Vi holder opstartsmøde for Fiskebro arbejdsgruppen tirsdag den 7. marts kl. 18.30. Mødet afholdes hos Jesper Tornberg, Vænget 7.

Så har du lyst til at deltage aktivt i arbejdet eller designforslag så mød op eller send dit designforslag til jesper@kattingelandsby.dk 

 

Foreløbig tidsplan 

- Dannelse af arbejdsgruppe/planlægning(marts.)

- Designfase og risikovurdering af valgte design(marts)

- Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med præsentation af brodesign, materialevalg og risikovurdering/sikkerhedsmæssige tiltag i designet (April)

- Indhentning af tilbud på udførelse (April)

- Udførelse (Maj)

- Sidste arbejder og indvielse med fiskenet og spande (Arbejdslørdag 21. maj)


Mange hilsner

Bestyrelsen i Kattinge Bylaug