Kattinge Bylaug

Fordi fællesskab er sjovere!

Nissevækning og dans om juletræ

 

Vær med når vi vækker nissen og bærer ham ned til Grønningen, hvor dans, juletræstænding og gløgg venter.....

Tid: Søndag d. 27. november 2016 kl. 16:00 -

Sted: Henrik, Bygaden 24a / Grønningen

Pris: 10 kr. pr.voksen for medlemmer


Fastelavn

 

Vær med når vi store som små klæder os ud og giver tønden en på katten......

Tid: Søndag d. 26. februar 2017 kl. 10:00

Sted: Brians lade ved Grønningen

Pris: 20 kr. pr. barn for medlemmer

Bemærk: Mange børn rasler sammen bagefter. Husk varmt tøj!


Arbejdslørdag


Vær med når vi forbedrer og vedligeholder vores faciliteter, primært på grønningen....

Tid: Lørdag d. 20 maj 2017 kl. 10:00 - til vi er færdige

Sted: Grønningen

Pris: Gratis for alle - bestyrelsen sørger for frokost til deltagere(Jesper A tryller)


Sankt Hans


Vær med når vi laver hekseri, griller, tænder bål og sender heksen til bloksbjerg....

Hekseri(børn)

Tid hekseri: Fredag d. 23. juni 2017 kl. 16:00-17:00

Sted hekseri: Hos Marianne

Pris: Gratis for medlemmer

Fællesgrill + evt. snobrød

Tid Fællesgrill: Fredag d. 23. juni 2017 Kl. 18:00 -

Sted Fællesgrill: Grønningen

Pris: Gratis for medlemmer

Bemærk: Medtag selv alt (Bestyrelsen står for optændt grill)

Sankt Sans bål

Tid båloptænding: Fredag d. 23. juni 2017 kl. 20:00 - ( vi mødes på grønningen kl. 19:30 og går i fælles flok)

Sted bål: Kelds Mose

Pris: Gratis for alle


Høstmarked og Sommerfest


Vær med til årets højdepunkt når vi laver høstmarked med efterfølgende sommerfest......

Høstmarked

Tid høstmarked: Lørdag d. 12 august 2017 kl. 14:00

Sted høstmarked: Grønnningen 

Pris: Gratis for alle

Bemærk: Lav din egen bod/stadde og sælg ud af dit gamle legetøj eller lign.

Sommerfest med Fællesgrill/buffet

Tid Fællesgrill: Lørdag d. 12 august 2017 Kl. 18:00 - til den lyse morgen

Sted Fællesgrill: Grønningen

Pris: Gratis for medlemmer (god fadøl og vand til yderst rimelige priser)

Bemærk: Medtag fælles ret til buffeten og kød og service/kaffe til eget forbrug (Bestyrelsen står for optændt grill)


Generalforsamling

Vær med når olderkvinden leverer årets beretning, kasserén regnskabet og vi diskuterer indkomne forslag mm.

Tid: Torsdag d. 21 september 2017 kl. 19:30 - 

Sted: Hos Henrik Og Trine, Bygaden 24a

Bemærk: Bestyrelsen leverer øl/vand og kaffe/kage til fremmødte. 


Indkaldelse og dagsorden

Indkaldelse og dagsorden udsendes via hjemmeside/mail/FB/opslag senest 14 dage inden mødet, jf. vedtægter.


Indkomne forslag til dagsorden

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Send venligst forslag pr. mail til hele bestyrelsen(se punktet kontakt)  


Efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde afholdes hos Marianne Tirsdag d. 3 oktober 2017 kl. 19:00.